ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το βοηθητικό blog της Πρότασης Δημοτών Ξυλοκάστρου "Αρμονική Ανάπτυξη"

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Posted by armoniki στο 2 Αυγούστου, 2008

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου είχαν στις 28/7/2008 οι εκπρόσωποι των ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών κινήσεων και των οικολογικών ομάδων με θέμα τη διαχείριση των απορριμάτων. Μεταξύ των άλλων του παραδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα και εκδόθηκε το δελτίο τύπου που ακολουθεί:

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ !
ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ανεξάρτητες δημοτικές και νομαρχιακές κινήσεις και οικολογικές ομάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, ανησυχούμε πολύ για τις εξελίξεις σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Σήμερα, με λάθος πολιτικές φθάσαμε στο και πέντε όλων των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τον σχεδιασμό της Περιφέρειας είτε από το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο. Κανένας σχεδόν νομός της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν έχει αποφασίσει καμιά πολιτική για την διαχείριση των σκουπιδιών.
« Έξω από την αυλή μας και ας πάνε όπου θέλουν» είναι η κυρίαρχη λογική όλων σχεδόν των Δήμων.
Η εικόνα είναι απογοητευτική.
• Οι παράνομες χωματερές λειτουργούν ακόμη, μολύνοντας με διοξίνες εδάφη, νερά και αέρα, προκαλώντας πυρκαγιές, παρά το ότι είναι χρόνια γνωστό πως, ως τον Δεκέμβριο του 2008 πρέπει, όχι μόνο να κλείσουν, αλλά και να αποκατασταθούν.
Η προοπτική των προστίμων που θα επιβαρύνει τους δήμους, δηλαδή τους δημότες, για την εγκληματική εις βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος αυτή κατάσταση, δεν συγκινεί τις αρχές.
• Η χωροθέτηση χώρων διαχείρισης των απορριμμάτων δεν προχωρά, οι δε σχετικές συζητήσεις των ΟΤΑ βρίσκονται σε αδιέξοδο, αναδεικνύοντας έτσι και την πολιτική παθογένεια της Τοπικής Αυτοδιο’ικησης. Η Τοπική Αυτοδιοι’ηκηση δεν προβλέπει τίποτα για το αύριο, απλά μόνο διαχειρίζεται το σήμερα.
• Η τύχη των μη οικιακών απορριμμάτων, όπως τα νοσοκομειακά-ιατρικά που είναι τοξικά και απαιτούν ειδική διαχείριση, ή η λυματολάσπη από τους βιολογικούς, είναι άγνωστη.
• Τελευταία παρατηρείται κινητικότητα από επιχειρηματίες, οι οποίοι κάνουν παρουσιάσεις σε Δημοτικά και Νομαρχιακά συμβούλια και Συνδέσμους διαχείρισης απορριμμάτων, υποσχόμενοι ότι μπορούν να μας απαλλάξουν από ένα κακό μπελά.
Μιλούν για καύση, για πυρόλυση ή για βιομηχανοποίηση και όχι για διαλογή και ανακύκλωση στην πηγή.
Το κόστος (παράδοση στο εργοστάσιο) θα είναι πάνω από 80 ευρώ τον τόνο.
( Πρόκειται για κόστος πολλαπλάσιο αυτού της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Απορριμμάτων. )
Και τα σκουπίδια θα μπουν σε μια διαδικασία παραγωγής κέρδους. Ποιος θα πληρώσει; Θα ιδιωτικοποιήσουμε άραγε την διάθεση των απορριμμάτων;
Μήπως υπάρχουν σκέψεις και για την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής;
Σε πολλούς Δήμους, λόγο έλλειψης προσωπικού και μηχανικού εξοπλισμού, η ιδιωτικοποίηση ισχύει από σήμερα.
Απέναντι σε αυτή τη ζοφερή κατάσταση, οι κινήσεις μας υπενθυμίζουν, πως τα οικιακά απορρίμματα τα παράγουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες και εμείς πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά στην διαμόρφωση μιας άλλης καταναλωτικής συνείδησης στην τοπική κοινωνία. Μιας συνείδησης για μείωση των σκουπιδιών.
Μονόδρομος σε αυτή την περίπτωση είναι η Διαλογή και η Ανακύκλωση στην Πηγή. Προτείνουμε τα παρακάτω έργα και δράσεις:

1. Πρώτη προτεραιότητα είναι η Διαλογή στην Πηγή και η Ανακύκλωση σε κάθε νομό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει άμεσα, πριν από την διαδικασία εύρεσης χώρου ή χώρων ΧΥΤΥ. Είναι λοιπόν ύστατη ώρα να σχεδιαστούν Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών ( χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο ) σε κάθε νομό ή σε συνεργασία νομών.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται άμεσος σχεδιασμός, ενημέρωση των πολιτών, κοινωνική διαβούλευση, οργάνωση και υλικοτεχνική υποδομή. (κάδοι, χώροι διαλογής- μεταφόρτωσης, μηχανήματα μεταφοράς κ.λπ.).
Χωρίς Διαλογή και Ανακύκλωση στην Πηγή οποιαδήποτε άλλη λύση είναι επιζήμια, δεν θα τύχει της απαραίτητης κοινωνικής αποδοχής και θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
2. α. Επιδότηση προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης στις πόλεις.
Αγορά κάδων οικιακής κομποστοποίησης και διάθεσή τους σε δημότες.
β. Έναρξη συστηματικής και μακροπρόθεσμης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε μη αστικούς δήμους, με στόχο τα οργανικά απορρίμματα να τα οδηγούν απευθείας στους κήπους και στα χωράφια τους και όχι στους κάδους! ( Μην ξεχνάμε ότι πάνω από το 50% του πληθυσμού της Περιφέρειας ζει στους οικισμούς της υπαίθρου, και τα οργανικά απορρίμματα αποτελούν το 45-60% του συνολικού βάρους των σκουπιδιών ! )
3. Άμεσα ανάθεση μελετών για χωροθέτηση χώρου -χώρων ΧΥΤΥ.

Όχι στην καύση,
Όχι στη θερμική επεξεργασία των σκουπιδιών.

Οι επενδύσεις και η λειτουργία ΧΥΤΥ να είναι αντικείμενο διαδημοτικής συνεργασίας
( π.χ. μέσα από τους ΦοΔΣΑ ) και όχι ανάθεσης στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Εμείς θυμίζουμε ότι δεν υπάρχει το «ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ, ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ, για να ξεφορτωθούμε τα σκουπίδια μας».
Θεωρούμε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος κοινωνικού συμφέροντος να αναζητούνται «μαγικές» λύσεις μηχανικής διαλογής, βιολογικής ξήρανσης, καύσης ή θερμικής επεξεργασίας, ενεργειακής αξιοποίησης ή οποιαδήποτε άλλης μορφής «βιομηχανοποίησης» των απορριμμάτων με την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων συγκεντρωτικών μονάδων, μάλιστα μέσα από αδιαφανείς μεθοδεύσεις και χωρίς την παραμικρή κοινωνική διαβούλευση.
Θα αντιταχθούμε με κάθε νόμιμο μέσο στην υλοποίηση αποφάσεων που θα κινούνται σε αυτή κατεύθυνση και θα επιδιώξουμε να αποδοθούν όλες οι ευθύνες που ενδεχομένως απορρέουν, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, από πράξεις ή παραλείψεις των αρμοδίων που θα επιφέρουν πρόστιμα από την Ε.Ε..
Είναι επιτέλους ύστατη ώρα, ώστε αποκεντρωμένα, σε επίπεδο ΟΤΑ ή και νομών, να εφαρμοστούν μέτρα και να υλοποιηθούν έργα και δράσεις στην κατευθυντήρια γραμμή της Εναλλακτικής Διαχείρισης και της αρχής « Ο Ρυπαίνων Πληρώνει».

Η Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων περιλαμβάνει :

Πρόληψη, Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή των δημοτών, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση – Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων, τα οποία θα βαίνουν – όπως και ο βαθμός επικινδυνότητας τους – διαρκώς μειούμενα.
Πρόκειται για την επιλογή εκείνη, η οποία μπορεί να ξεκινήσει αμέσως, συμφέρει οικονομικά, δεν βλάπτει την υγεία, εξοικονομεί φυσικούς πόρους και ενέργεια, αποτελεί την οικολογικά συμβατή και κοινωνικά αποδεκτή λύση του προβλήματος.

Απαιτούμε, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από τους ΟΤΑ και τους ΦοΔΣΑ, Επιτέλους :
• Να ξεκινήσουν την Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων !
• Να αναλάβουν εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού.
• Να τοποθετήσουν κάδους για την Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.
• Να ξεκινήσουν δραστηριότητες Λιπασματοποίησης – Κομποστοποίησης για τα οργανικά απορρίμματα.

Σε αυτή την περίπτωση δηλώνουμε ότι θα υποστηρίξουμε ενεργά σχεδιασμούς και ενέργειες για την εξεύρεση, κατασκευή και λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

* «Nαύπλιο η Αλλη Πρόταση» * Νομαρχιακή Κίνηση Αργολίδας «Αργολίδα Κοινωνία των Πολιτών»
* Νομαρχιακή Κίνηση «Αρκάδων Κοινόν» * «Κοινωνική Πρωτοβουλία Τεγεατών»
*  «Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων»  * «Αρμονική Ανάπτυξη Ξυλοκάστρου»
* «Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας» * «Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας»
* Νομαρχιακή Παράταξη Κορινθίας «Αδέσμευτοι και Ενεργοί πολίτες»
* «Πρωτοβουλία Πολιτών Μεσσηνίας για την Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων»
* «Τρίπολη – Ανθρώπινη Πόλη» * Δημοτική Πρωτοβουλία Γυθείου «Λώστος»
* «Τροιζήνα-Δήμος για Ολους»

Δελτίο Τύπου

Τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη συνάντηση εκπροσώπων αυτοδιοικητικών Κινήσεων και οικολογικών Οργανώσεων με τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας στο γραφείο του.
Η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα που είχαμε υποβάλλει οι προαναφερόμενοι φορείς στις αρχές του μήνα, προκειμένου να ενημερωθούμε από τον Γεν. Γραμματέα σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τον Περιφερειακό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων και παράλληλα να εκθέσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος.

Τα βασικά σημεία της ενημέρωσης από την πλευρά του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας ήσαν τα εξής :
•Ετοιμάζει τροποποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού του 2005 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
•Σχετικά με τις ανεξέλεγκτες χωματερές και τα βαρύτατα πρόστιμα της Ε.Ε. σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν αποκατασταθεί έως την 1η Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους : Με επιτάχυνση των διαδικασιών θα επιτευχθεί το κλείσιμο των περισσοτέρων ως τα τέλη του χρόνου. Ήδη δημοπρατούνται από την Περιφέρεια τα πρώτα έργα αποκατάστασης χωματερών.
•Ως προσωρινή λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων σχεδιάζεται από την πλευρά της Περιφέρειας η συμπίεση, <<δεματοποίηση>> και περιτύλιγμα των σκουπιδιών με ειδικά μηχανήματα ( καλούμενα <<μπαλοποιητές>> ).
Τα <<μπαλοποιημένα>> πλέον σκουπίδια θα εναποτίθενται σε θέσεις που θα ορίσει η Περιφέρεια. Μία τέτοια θέση ενδέχεται να είναι στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Αχλαδοκάμπου Αργολίδας. Κατά τη διαδικασία <<μπαλοποίησης>> ενδέχεται να γίνεται και κάποια διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών.
•Η οριστική λύση του προβλήματος θα δοθεί με μέθοδο ΄΄Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Απορριμμάτων΄΄, σε θέση που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Θα πρόκειται για εργοστασιακή μονάδα, την οποία θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει ιδιώτης επενδυτής μετά από απόφαση της Περιφέρειας, χωρίς την παραμικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, επομένως και χωρίς ΧΥΤΥ ( Ως προς το κόστος, οι αναφορές του Γεν. Γραμματέα ήσαν ασαφείς ). Όταν η εν λόγω μονάδα ξεκινήσει να λειτουργεί, θα μεταφερθούν σ΄αυτή και τα <<μπαλοποιημένα>> σκουπίδια της προσωρινής λύσης.

Τα κύρια σημεία της κριτικής που ασκήσαμε στα παραπάνω ήσαν τα εξής :
•Ο Περιφερειακός σχεδιασμός του 2005, με κύριο στοιχείο τη δημιουργία ΧΥΤΑ, ήταν από κάθε πλευρά λανθασμένος ( λάθος επιλογή βασικής μεθόδου διαχείρισης [ ταφή των απορριμμάτων ], παντελής έλλειψη κοινωνικής διαβούλευσης κ.λπ. ).
•Ο επανα–σχεδιασμός της Περιφέρειας κατά τους τελευταίους μήνες διακρίνεται από προσωρινότητα, αποσπασματικότητα και προχειρότητα, και παρουσιάζει πολλές ασάφειες σε βασικά ζητήματα ( προσδιορισμός μεθόδου, θέσης εγκατάστασης της μονάδας και φορέα διαχείρισης, κόστος επένδυσης και λειτουργίας καθώς και πιος θα το πληρώνει, οικολογική συμβατότητα ).
Ταυτόχρονα εξακολουθεί και σ΄αυτόν να απουσιάζει η κοινωνική διαβούλευση και η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων εκ μέρους των αρμοδίων ( Περιφέρεια, Σύνδεσμοι Διαχείρισης Απορριμμάτων στους 5 νομούς, ΟΤΑ ).
•Οποιαδήποτε μέθοδος ΄΄βιομηχανοποίησης΄΄ των σκουπιδιών μέσω μονάδας ΄΄Ολοκληρωμένης Διαχείρισης΄΄, είναι συνυφασμένη με πανάκριβο οικονομικό κόστος ( τέλη ) που θα κληθούμε στη συνέχεια να πληρώνουμε ως δημότες, έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον και θα διακρίνεται από αδιαφανείς μεθοδεύσεις για την υλοποίησή της.
•Στις ανακοινώσεις μέσω των ΜΜΕ, αλλά και στα όσα μας ανέφερε ο Γεν. Γραμματέας, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά και στόχευση για μείωση των σκουπιδιών μέσω Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης. Και όπως τονίσαμε : Χωρίς Διαλογή και Ανακύκλωση στην Πηγή, οποιαδήποτε άλλη λύση είναι ολόπλευρα επιζήμια, δεν θα τύχει της απαραίτητης κοινωνικής αποδοχής και θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Η πρότασή μας, την οποία επιδώσαμε γραπτά με τη μορφή ψηφίσματος στον Γεν. Γραμματέα, και της οποίας τις βασικές συνιστώσες εκθέσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης μαζί του, στηρίζεται στην Εναλλακτική Διαχείριση των απορριμμάτων ( Πρόληψη, Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή των δημοτών, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση – Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή των Υπολειμμάτων ). Πρόκειται για την επιλογή εκείνη, η οποία μπορεί να ξεκινήσει αμέσως, συμφέρει οικονομικά, δεν βλάπτει την υγεία, αποτελεί την οικολογικά συμβατή και κοινωνικά αποδεκτή λύση του προβλήματος.

Ακόμη, υπογραμμίσαμε ότι η Περιφέρεια θα μας έχει συμμάχους της, στην περίπτωση και μόνον κατά την οποία με σαφήνεια και συνέπεια ξεκινήσει άμεσα το σχεδιασμό έργων ( ΚΔΑΥ ) και την εφαρμογή μέτρων και δράσεων Διαλογής και Ανακύκλωσης στην Πηγή.
Τέλος, δηλώσαμε και ζητήσαμε από τον Γεν. Γραμματέα, όπως μας αξιοποιήσει ως έναν επιπλέον – και μάλιστα αμισθί – τεχνικοοικονομικό σύμβουλό του, εκτός από εκείνους που ήδη απασχολεί, για την επίλυση του προβλήματος.

Οι εκπρόσωποι των Κινήσεων και Οργανώσεων

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: